Shikibuton

Kawa Green Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Kawa Red Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Nami Blue Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Nami Red Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Ougi Blue Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Plain Charcoal Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Plain White Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Sashiko Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Shinsha Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Ume Blue Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options

Ume Pink Shikibuton

Starting from: £280.00
Select options